Stress ökar psykisk och fysisk ohälsa

Att uppleva stress är en del av livet. Vi upplever stress när vi får panik, när det krävs något extra, om vi inte hinner med skolan och så vidare. 
Psykisk ohälsa ökar kraftigt bland skolelever i Sverige av olika anledningar. Det är en allvarlig utmaning för nuvarande generationer och framtida att kunna hantera stress på bästa sätt. 

Illustration David Shafai

Folkhälsomyndighetens undersökning har visat att under de senaste 30 åren har skolan bidragit till ökad psykisk ohälsa. Eleverna blir mest stressade på skolan och upplever långvarig stress vilket leder till psykiska ohälsa, tex depression, ångest och så vidare. 

Vad händer i kroppen när man blir stressad (uppkomst och orsak)? 

Stress påverkar alla delar av kroppen, olika delar av kroppen är kopplade till varandra och är beroende av varandra. Kroppen reagerar på signaler från hjärnan. När man blir stressad skickas signaler till alla delar av kroppen. De inre kroppsorganen som inte kan styras av viljan (autonomer) utsatts av hjärnans signaler, det sympatiska nervsystem som är en del av vårt autonoma nervsystem sätts igång och den ger kroppen extra kraft, och det parasympatiska nervsystemet sätts igång när kroppen ska vila, återhämta sig och lugna ner sig. När det blir obalans mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemets orsakar det olika psykiska och fysiska ohälsa tex svimningskänsla, trötthet, yrsel, svaghet i musklerna och symtom från magen och vidare. 

Stress kan uppstå på olika sätt och i olika situationer, och det kan upplevas på olika sätt för olika personer och ålder. Symptomen kan variera och det beror på hur allvarlig orsaken bakom stress är. Psykisk ohälsa är en sjukdom som kan leda till allvarliga konsekvenser och orsaka annan ohälsa . En av konsekvenserna kan vara att man blir nedsatt intellektuellt och även blir mindre delaktig, känner sig och får sämre självförtroende. Orsaken är allvarlig och bör åtgärdas och man måste hela tiden be om hjälp för att kunna hantera situationer som orsakar stress.    

Åtgärdar och prevention av stress 

När man upplever långvarig stress bör man, enligt 1177, söka hjälp så snart som möjligt, för att det tar lång tid att läka och återställa balans i livet. Man kan söka hjälp på vårdcentralen, där kan man träffa en kurator eller psykolog som man kan prata med. Skolelever kan kontakta kuratorn som brukar finna sig på skolan, man kan prata med kurator om sitt stress och andra orsakerna till stress. Om man mår dåligt av stress till exempel att man får sömnproblem, ångest eller hjärtklappning kan man få stöd och vård även via socialtjänsten med olika stödgrupper, organisationer, föreningar och så vidare. När det är en akut situation och man mår dåligt kan man vända sig till psykiatriska akutmottagning och vill man ha specialiserad hjälp kan man vända sig till den speciella stresskliniken.

För att kunna hantera stress på egen hand och undvika stress- ökning ska man ta kontroll över det som stressar. Det finns många vägar till stress – prevention, tex man kan röra på sig och delta i olika aktiviteter för att kunna koppla av hjärna och man kan behöva vila lite extra för att hjärnan och kroppen ska kunna vila, återhämta sig och förbereda sig. Ett bra hälsa hjälper också att undvika onödiga stress och leva ett hälsosamt liv. Därför måste man tänka på sin kost och undvika alkohol och tobak, för att det fördubblar stress och orsakar allvarliga symptom. En som röker har större risk att påverkas av stress, för att tobaksrökning ökar hjärtpulsen och även stress ökar hjärtpulsen vilket är väldigt farligt för hjärtat och hjärnan. För ytterligare stress prevention kan jag gärna hänvisa till 1177. 

Nu är det dags att förändra undersökningar och visa att det gör att hantera stress och leva ett liv utan onödiga stress som påverkar våran vardag och tillvaron.

Källor: Folkhälsomyndigheten, 1177.se

Reporter och illustration: David Shafai

Foto: Sofie Jansson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *