FÅ DE SVENSKA BARNEN ATT IDROTTA MER!

Varje dag går vi upp på morgonen för att sedan ta oss till skolan eller jobbet där vi kommer spendera dagen. Men vad vi gör efter det ser väldigt olika ut för oss alla. Många barn har en fritidsaktivitet att ta sig till, ett socialt umgänge, men det är många barn som inte upplever någon typ av socialt umgänge alls efter skolan. Dessutom visar studier på att vi måste röra på oss mycket mer, redan som barn. Därför menar jag att sporten är väldigt viktig och vi behöver få fler barn att börja idrotta.

För det första är en sport eller annan typ av fritidsaktivitet ger barnen en chans att lära sig samarbeta och förbättrar barnens hälsa, men framförallt ger en aktivitet barnen tid för att göra något roligt. De får träffa kompisar och komma ifrån den stress som finns kring många barns vardag och dessutom ger sporten många barn stora drömmar, som de till och med kan uppnå med vuxna och andras hjälp. Detta gäller både yngre barn samt ungdomar men det är viktigt att det finns någon där för barnen i den lägre åldern, någon som kan stötta och hjälpa till.

Därefter kommer många barn från familjer som har det dåligt ställt ekonomiskt och för den anledningen inte har råd att delta i en idrott eller annan aktivitet. Generellt kostar alla idrotter och därför måste vi komma fram med fler alternativ som ger varje barn möjligheten att få utföra en sport.

Sedan är det många som inte håller med om detta, framför allt en del föräldrar som anser att skolan är viktigast och alltid ska prioriteras i första hand. Dessa föräldrar menar då att deras barn inte har tid med att utföra någon sport eller ha någon annan fritidsaktivitet som inte kommer ha en framtida betydelse. För att man ska lyckas i skolan, som leder till en framgångsrik framtid, behöver man spendera tid hemma med skolarbetet. Alltså tar en sport alldeles för mycket tid och är dessutom meningslös då den troligtvis inte kommer ge ett jobb senare i livet.

Men nu är det trots allt så att det finns flertal studier som visar på att man presterar mycket bättre i skolan om man idrottar vilket leder till högre betyg. Bland annat skrev DN om en studie kallad Bunkefloprojektet, angående detta som publicerades 2012-04-11 på deras hemsida.[1] I denna studie har man studerat över 200 elever från första till nionde klass och det har framkommit att av de elever som har utfört daglig aktivitet har betydligt fler varit gymnasiebehöriga än av de som enbart medverkat i den schemalagda skolidrotten.

Denna undersökning var ett samarbete mellan skola, idrottsföreningar och forskning och har tidigare visat att de elever som utför en daglig gymnastik har en förbättrad muskulatur, starkare skelett och bättre motorik. När man har studerat elevernas motorik så har det visat sig att av de elever som utför daglig gymnastik hade 93 procent bra motorik, medan endast 53 procent av de elever som enbart tränat under skolans vanliga idrottsundervisning har haft bra motorik.

Vi lever i ett samhälle med olika åsikter om det mesta och vi omges med orättvisor. Därför är det viktigt att vi hjälper varandra och att om vi ska visa vägen för nya generationer och vara en förebild. Det finns fler saker vi kan göra för att förbättra idrottandet för barn. Ett förslag är att man ska införa mer gymnastiktid på barnens skolschema och detta är då något som till och med har diskuterats politiskt och skulle hjälpa många barn att komma igång bättre med träningen. Men vi kan även hjälpa barnen på andra sätt, allt behöver inte ske politiskt utan det är även upp till allmänheten att göra skillnad. Dels kan vi själva starta organisationer som stöttar barn till träning och aktiviteter, men även bör man införa en obligatorisk gymnastiktid på olika fritidsgårdar dit barn och unga kan ta sig utan att det ska behöva kosta. Det är viktigt att vi ställer upp för varandra och tillsammans går det att göra skillnad.

Slutligen menar jag att vi tillsammans måste bidra till att våra kommande generationer ska leva hälsosammare genom att vi ska stötta barn till att idrotta. Det ger barnen en roligare uppväxt med sociala lärdomar, men hjälper även barnen att prestera bättre med sina studier. Idrotten kan hjälpa vårt samhälle att växa, Sveriges barn är Sveriges framtid.

 

[1] http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/daglig-idrott-ger-battre-skolresultat/

http://nyheter24.se/debatt/787308-1-snalla-fridolin-ta-bort-idrott-som-obligatoriskt-amne-i-gymnasiet

Rebecka Kindblom

Bildkälla: Elizabeth Buie, Flickr.com/CC some rights reserved

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *