Ungas psykiska ohälsa beror på skolstress

Sedan 1980-talet har andelen unga med psykisk ohälsa ökat mycket och forskare har undrat vad orsakerna till det kan vara. Vad är anledningen till att svenska ungdomar mår allt sämre?

Enligt en rapport av Curt Hagquist och Jan-Eric Gustafsson så är ökad skolstress en stor orsak till ungas psykiska ohälsa.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd som leds av de två forskarna har i rapporten The impacts of changed living conditions on child and adolescent mental health (2020) diskuterat och undersökt anledningarna till svenska ungdomars psykiska ohälsa. Svenska skolan har varit framgångsrik men förändringar på 1990-talet ses som den främsta anledningen till att skolstressen har ökat. Dessa förändringar är t.ex. införandet av betyg för lägre årskurser, nationella prov och friskolor.

2011 ändrades läroplanen och betyg infördes i årskurs 6. Rapporten visar att det skedde en kraftig ökning av stress mellan skolåren 9 och 6 för elever födda 1998, som var den sista åldersgruppen som inte hade betyg i årskurs 6. Carl Hagquist och Jan-Eric Gustafsson hävdar också att “preliminära analyser som ännu inte publicerats visar att både skoltrivsel och förmåga att klara skolarbetet försämrats mycket efter det att betyg infördes i skolår 6” (2021). Enligt rapporten så är det fler bland tjejer än killar som stressen ökat.

Skolstress förklarar en stor del av ökningen av psykosomatiska besvär bland flickor, men endast en mindre del av ökningen bland pojkar. Skolstress och psykosomatiska besvär ökade även efter införandet av 2011 års läroplan som innebar mer av betygsättning och prov i skolan. 

Som Hagquist och Gustafsson avslutar med så är det stor risk att skolstressens negativa effekter kommer vara kvar om inte betygssystemet ändras. Den psykiska ohälsan bland svenska ungdomar fortsätter att påverkas av skolan varje år. 

Av: Fanny Lundqvist

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *