Skolmaten är klart underkänd!

I september delades det ut enkäter till  de elever som pluggar här på Kunskapsgymnasiet Globen. Till det nya året så har vår skola bytt matleverantör. Vi var nyfikna på vad eleverna tycker om vår nya matleverantör. Vi har frågat 37 elever utav ungefär 400 elever så det är en liten enkät.

 Vi frågade så blandat vi kunde men vi märkte sen när vi sammanställde vår undersökning att det var mest tjejer som valde att svara på vår enkät. Det var också väldigt få från årskurs två som svarade och det tror vi beror på att alla tvåor hade lektioner just när vi var ute och delade ut enkäter. Det fanns mycket mer ettor och treor ute i korridorerna. Vår enkät innehöll totalt sju stycken frågor som handlade om kvaliteten på maten och hygien i matsalen. 

Svaren vi fick in var väldigt lika. Tyvärr så är svaren inte så positiva. Vi hade en fråga där eleverna fick kryssa i från 1-10 där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra. Majoriteten kryssade i 4 eller under vilket är klart underkänt. Att svaren är så här negativa är ju såklart väldigt tråkig.

Något positivt som vi har lagt märke till är att frågorna om hygienen om matsalen fick bättre respons. Vi ställde samma fråga med 1-10 metoden om hur fräsch matsalen är. Där var det helt klart godkänt. 10 stycken på 5an vilket betyder att det är okej. 5 stycken elever valde 10an på skalan vilket är väldigt kul att se. 

Vi kan dra slutsatsen att eleverna inte är speciellt nöjda med maten. I vår sista fråga så frågade vi vad folk skulle vilja ha för ändringar med matsalen och maten var det 3 stycken elever som ville ha matkort istället. Något som är lite oroväckande att se var också att 3 elever skrev att de ville ha trevligare personal. 

Vi kan dra som slutsats att något måste ändras med skolmaten eftersom att eleverna i skolan kan inte gå runt och vara missnöjda med maten. Det är väldigt viktigt att eleverna är nöjda med maten och kan äta sig mätta så dem orkar att plugga ordentligt. 

Reporter: Otto Henningsson och Sebastian Romero

Fotograf: Sebastian Romero

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *