Distansundervisning – bra eller dåligt?

När coronapandemin slog till 2020 tvingades skolor från gymnasiet och uppåt byta till distansundervisning för att minska smittspridningen. Det var något helt nytt för gymnasieelever och lärare.

Här på Kunskapsgymnasiet Globen gick vi på distans i mars och kom inte tillbaka förrän efter sommarlovet i augusti, för att återvända till distansundervisning under hösten 2020. Hur tycker då de som har deltagit i en undervisning på distans att det har fungerat?

I Internetstiftelsens årliga rapport “Svenskarna och Internet” (December, 2020) har svenska gymnasieelever fått tycka till om distansundervisning och dom ger det underbetyg.  Detta är frågorna som eleverna tyckte till om:

  • 41 procent av gymnasieeleverna tyckte att distansundervisningen inte funkade lika bra som på plats. Endast 29 procent tyckte att det fungerade lika bra.
  • 24 procent av elever föredrar undervisning på distans framför undervisning i ett fysiskt klassrum  57 procent föredrar inte undervisning på distans framför undervisning i ett fysiskt klassrum.
  • Hälften av eleverna tyckte att arbetsbördan ökade. Det är stor skillnad mellan gymnasieelever och högskoleelever. Hälften av gymnasieelever tycker att arbetsbördan är större men inte ens var tredje högskolestuderande tycker det
  • 66 procent anser att lärare har förmåga att undervisa på distans. 11 procent är missnöjda och tycker att ens lärare inte har förmåga att undervisa på distans
  • 40 procent använder mobilen för undervisningen. 51 procent svarade att de inte använde sin mobil för skolarbete på lektionerna
  • 80 procent har egen dator De allra flesta som har deltagit i distansundervisningen är nöjda med sin egna utrustning och den utrustning och teknik skolan erbjuder. 8 av 10 elever på gymnasiet har fått en dator av skolan som de använder för undervisningen på distans, men 4 procent anser att skolan saknar den tekniska utrustningen som krävs, och 5 procent uppger att de själva saknar nödvändig teknik. 70 procent uppger att de kan installera ett program på den enhet de arbetar med.
  • 65 procent av  gymnasieeleverna anser att det är lättare att fuska på prov. 2 av 3 gymnasieelever tycker det är lättare att fuska på prov när undervisningen är digital,

Resultaten visar att majoriteten av eleverna inte tycker om distansundervisningen. Hälften av eleverna tyckte att arbetsbördan ökade och vissa tyckte att deras lärare inte hade förmåga att undervisa på distans. Trots allt så är det många som är nöjda med deras egen utrustning och skolans utrustning. Men distansundervisning har också gjort det lättare att fuska på prov enligt en majoritet av eleverna. Slutligen så är det bara en liten andel av eleverna som föredrar distansundervisning framför undervisning i skolan. Detta visar att distansundervisning är sämre enligt gymnasieeleverna.

Enligt rapporten har alla också börjat använda internet mer (förutom distansundervisning) under pandemin, bland gymnasieelever säger sig 66 procent ha gjort det. Till skillnad från de äldre i Sverige, som under pandemin har blivit allt mer positiva till sin skärmtid, är de unga missnöjda med mer skärmtid.

Nära två av fem studerande har ändrat uppfattning om digital skärmtid under året och 30 procent av dem är negativt inställda till skärmtid, vilket gör studenterna till de mest negativa i hela undersökningen. Dessutom uppger hela 93 procent av de studerande att de tycker att de spenderar för mycket tid framför skärmen.

Av: William Lundqvist

Källor:

https://www.lararen.se/nyheter/coronaviruset/gymnasieelever-ger-distansundervisningen-underbetyg


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *