Bra att demokratin togs på allvar

– Resultatet speglar opinionen i samhället bra, men det överraskar att ungdomar följer trenden. Jag hade trott att Miljöpartiet, Vänstern och FI skulle fått fler röster, säger Cajsa Blekemo. Hon är en av de lärare i skolan som ansvarat för skolvalet.

-Roligt att så många elever röstade!, tycker Alan Aras skolans kurator.

Vi frågade tre elever som går i ettan på naturprogrammet vad de tycker. Två av eleverna tycker att det inte var så oväntat att Socialdemokraterna fick flest röster. Den tredje eleven var lite förvånad och trodde att Miljöpartiet skulle få fler röster.

Calle Blomqvist, lärare i bland annat samhällskunskap,  är glad över att SD inte fick en så stor del av rösterna: 

-Men det blev nog ändå lite som jag trodde, att röda blocket skulle bli störst. Det var väldigt kul att ha skolval, tycker jag. Det är ett bra deltagande  – att så många röstade och engagerade sig och tog demokratin på allvar. Och att det var så många som ställde upp på att räkna röster och ta emot röster och alla moderatorerna som hanterade debatterna förra fredagen.

Kasper Sund, som är lärare i kemi, hade många åsikter angående skolvalsresultatet. Han tror att Sverigedemokraterna fick färre röster i skolvalet än de fått under de senaste opinionsundersökningarna kan bero på att de yngre är lite mer medmänskliga än de äldre. Han tror att ens hem spelar väldigt stor roll i röstningen. Samma val hade nog sett ganska annorlunda ut i en annan skola, t ex i innerstan, på grund av hur bakgrunderna ser ut.

-Valresultatet är rimligt. Jag trodde att de tre största partierna skulle vara ännu större, berättar Daniel Svensson, som också är en av de lärare som ansvarat för skolvalet.

Två elever som går årskurs 1 på Samsam tycker att valresultatet är förväntat. De säger att de inte är så politiskt insatta, men att debatterna i fredags var bra.

-Det var intressant att lyssna på ungdomsförbundens företrädare. Det gav en bättre bild av vad partierna stod för.

Igår vad det första gången de för dem att delta i ett val. De tycker det flöt på bra.  

Henrik Singh, elev i trean på sam, uttryckte sina åsikter kring resultatet.

-Det var väl likt det förra riksdagsvalet. Är däremot förvånande att SD fick så många röster som de fick. Miljöpartiet var mycket större än förväntat om man jämför med det stöd de brukar få i undersökningarna.

 

 

Skribenter: Petra Nilsson, Marcus Mikkonen och Hugo Lundbom

Foto: Marcus Mikkonen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *