Trivseln är klart godkänt

Den 18 september var  Amadou Junior Tandia från klass SA3B och Brandon Arias från klass SA3A ute och delade ut enkäter till 40 elever av cirka 400 elever på Kunskapsgymnasiet Globen, eleverna var blandade med kön och olika årskurser och inriktningar. Detta var en enkät som handlade om trygghet och trivsel i vår skola. Den kvantitativa metoden vi använde oss av var att dela ut enkäter till elever i skolan.

Trivsel i kunskapsgymnasiet globen är något väldigt viktigt i vår skola. Lärarna har gått ut med att alla elever ska känna sig trygga och trivas dagligen i skolan och detta är något man kan anse skolan har lyckats med då 1 person av 40 elever trivdes aldrig i skolan 5 personer som trivdes ibland och resten alltid eller oftast. 

Dessa svar går och spekulera då man självklart siktar på att alla ska trivas men det är svårt då det oftast finns några kan känna sig otrygga. Då det ej är många som inte trivs kan man försöka sikta mot perfektion så att alla elever trivs.  Men det går ej att göra en ärlig bedömning av denna enkät då det är ca 400 elever på skolan och bara 40 av dom blev intervjuade. 

Sammanfattningsvis visar denna enkät att dom flesta i vår skola kunskapsgymnasiet som vi intervjuade trivs bra i vår skola och litar och trivs bra med lärare som elever. Men självklart kan man ej göra några större slutsatser då det ej är alla i skolan som har intervjuats. 

Författare: Amadou Junior Tandia och Brandon Arias

Fotograf: Amadou Junior Tandia


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *