För alla kvinnors rätt till trygghet

30% av Sveriges kvinnor känner sig otrygga när de vistas utomhus kvällstid i sitt bostadsområde.

Vårt projekt som vi valt att kalla “Safe Walk” verkar för att alla kvinnor i Sverige ska känna sig trygga utomhus, men också i hemmet. Syftet är att uppmärksamma den otrygghet som många svenska kvinnor känner och även donera pengar till organisationen Alla Kvinnors Hus.

Vi uppmanar även kvinnor till att göra sällskap med andra kvinnor på vägen hem, för att känna sig säkrare.

Alla Kvinnors Hus är en ideell organisation som erbjuder stöd, rådgivning och skyddat boende för kvinnor och deras barn som utsatts för våld och övergrepp. Utöver det arbetar de mycket med att informera skolor, politiker och olika myndigheter om sina frågor och budskap.

Alla Kvinnors Hus har funnits sedan 1978 och har idag 550 medlemmar vilket gör dem till Sveriges största kvinnojour. Som ideell organisation är de beroende av ekonomiskt stöd i form av donationer från företag och privatpersoner för att fortsätta sitt arbete med att hjälpa de många kvinnor och barn som utsatts för våld.

Text av: Julia Ring & Thea Bergvall

Fotograf: Tord Remme, Rene Asmussen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *